Kabinet beperkt aftrek liquidatie- en stakingsverliezen

Kabinet beperkt aftrek liquidatie- en stakingsverliezen

Buitenlandse verliezen ten laste van Nederland De beperking is ingegeven vanuit de wens om verliezen die in het buitenland zijn ontstaan, niet langer ten laste van de Nederlandse Staat te laten komen. De bestaande fiscale regelingen zijn naar de mening van het kabinet...
Nieuwe UWV-uitvoeringsregels ontslagprocedure en ontslag

Nieuwe UWV-uitvoeringsregels ontslagprocedure en ontslag

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is het UWV de aangewezen instantie om een ontslagaanvraag in te dienen. Bij het aanvragen van dit ontslag is het van belang dat de ontslagprocedure goed wordt gevolgd. Daarbij moet u...
Lichte stijging minimumloon per 1 januari 2021

Lichte stijging minimumloon per 1 januari 2021

De nieuwe minimumbedragen vanaf 1 januari 2021 Het wettelijk minimumloon is wat u minimaal moeten betalen aan werknemers van 21 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband. Voor jongeren onder de 21 jaar gelden aangepaste bedragen. Voor het wettelijk minimum uurloon...
Dit jaar nog belastingvrij schenken?

Dit jaar nog belastingvrij schenken?

Schenking aan kinderen Een schenking aan de kinderen komt het meest voor. Hiervoor bestaan verschillende vrijstellingen. Eén ervan kunt u ieder jaar opnieuw benutten. In 2020 bedraagt deze jaarlijkse belastingvrije schenking aan kinderen € 5.515 per kind....
Rechter tikt oneerlijke overheid op de vingers

Rechter tikt oneerlijke overheid op de vingers

Belastingdienst vangt bot In de betreffende zaak had de Belastingdienst informatie opgevraagd aan de autoriteiten in Hongkong over de inkomsten die een dga verkreeg vanuit een aldaar gevestigde bv. Hongkong weigerde deze info te verstrekken, aangezien de gevraagde...
Advieswijzer Kantoor aan huis 2020

Advieswijzer Kantoor aan huis 2020

Er is onder meer een verschil in de behandeling van een kwalificerende en een niet-kwalificerende werkruimte. Daarnaast gelden er voor een ondernemer met een eenmanszaak, vof of maatschap andere regels dan voor een ondernemer met een bv. En hoe zit het eigenlijk met...
Verliezen bv’s vanaf 2022 nog beperkt verrekenbaar

Verliezen bv’s vanaf 2022 nog beperkt verrekenbaar

Verliesverrekening Bedrijven kunnen zowel in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting verliezen verrekenen. Dit betekent dat een verlies in een bepaald jaar verrekend wordt met behaalde winst in een ander jaar. Op die manier hoeft minder belasting te...
Welke btw kunt u in uw werkruimte thuis aftrekken?

Welke btw kunt u in uw werkruimte thuis aftrekken?

De btw van de bouwkosten op een woon-werkpand is slechts aftrekbaar in de mate waarin het pand zakelijk gebruikt wordt. Dat geldt ook voor de btw op de gemengde kosten voor de werkruimte, zoals energiekosten. De btw op die kosten zijn dus slechts aftrekbaar voor het...
Btw-gevolgen harde Brexit per 1 januari 2021

Btw-gevolgen harde Brexit per 1 januari 2021

Business to business Verrichten van diensten Nederland – Verenigd Koninkrijk Een dienst verricht aan een btw-ondernemer in het Verenigd Koninkrijk is volgens de hoofdregel na een harde Brexit belast in het land van de afnemer, het Verenigd Koninkrijk. De...
Nieuwe wet voor snellere oplossing schulden

Nieuwe wet voor snellere oplossing schulden

Unanimiteit niet meer vereist Door de WHOA is niet meer vereist dat voor een akkoord over een herstructurering van schulden unanimiteit vereist is. Het is dus niet meer mogelijk dat één of enkele schuldeisers een akkoord kunnen tegenhouden, om zodoende...
Welke gegevens kan men in het UBO-register opvragen?

Welke gegevens kan men in het UBO-register opvragen?

Voor iedereen toegankelijk Het UBO-register geeft inzicht in de belanghebbenden van een juridische entiteit zoals een dga van een bv. Gegevens van die belanghebbenden die door iedereen kunnen worden opgevraagd, zijn: de geboortemaand, het geboortejaar, de...