Buiten Nederland geworven specifieke deskundigheid

Euro

Voor de 30%-regeling geldt een aantal voorwaarden. Zo moet onder meer de werknemer buiten Nederland zijn geworven en moet de werknemer beschikken over een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks te vinden is in Nederland. De controle op deze laatste voorwaarde gebeurt aan de hand van het loon dat in 2022:

  • minimaal € 39.467 moet bedragen, of
  • voor werknemers met een mastertitel die jonger dan 30 jaar zijn minimaal € 30.001.

Tip! Voor werknemers die in het kader van wetenschappelijk onderzoek of onderwijs in Nederland komen werken bij een bepaalde aangewezen onderzoekinstellingen en voor artsen in opleiding tot specialist bij bepaalde aangewezen opleidingsinstituten, geldt geen salarisnorm.

Andere voorwaarden

Er gelden nog andere voorwaarden, zoals de eis van 150 kilometer (de werknemer woonde voor indiensttreding op meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens) en de aanwezigheid van een beschikking 30%-regeling van de Belastingdienst.

Hoogte onbelast loon

De hoogte van het onbelaste loon is nu nog bepaald op maximaal 30% van het loon inclusief vergoeding. Vanaf 2024 wordt de 30%-regeling gemaximeerd tot de balkenendenorm (in 2022: € 216.000).

Tip! In de aankondiging is ook melding gemaakt van een overgangsregeling met een ingroeipad van drie jaar. Nadere details zijn nog niet bekendgemaakt.

Let op! Het betreft nog slechts een plan dat eerst nog in een wetsvoorstel moet worden opgenomen. Daarna moeten de Tweede en Eerste Kamer nog akkoord gaan.