NOW 

De NOW vergoedt maximaal 85% van de loonkosten bij 100% omzetverlies. Bij een geringer omzetverlies, krijgt u naar rato minder NOW. Bij 60% omzetverlies bijvoorbeeld 60% x 85% = 51% NOW.

Let op! Als u op of na 2 februari 2020 bent gestart, komt u niet in aanmerking voor de NOW.

Omzetverlies

U gaat voor deze aanvraag uit van het omzetverlies over de periode juli t/m september. Maar u mag ook uitgaan van de periode augustus t/m oktober of september t/m november. Alleen als u voor de voorgaande periode ook NOW heeft aangevraagd, moeten de maanden van deze twee periodes op elkaar aansluiten.

Omzetverlies schatten

Omdat het omzetverlies niet bekend is op het moment van aanvragen, moet u dit zo goed mogelijk schatten. Op basis van uw schatting krijgt u een voorschot van 80% dat in drie tranches wordt uitbetaald. Schat zo goed mogelijk, want te veel ontvangen NOW moet u achteraf terugbetalen.

Referentiemaand loonsom

Voor de hoogte van de loonsom gaat u uit van de maand februari 2021. Voor de vorige periode was dit nog juni 2020.

Let op! Het aanvragen van de NOW over de vorige periode, in beginsel april t/m juni, kan nog uiterlijk tot en met 30 juni.