Kosten over 2019

De subsidie kan worden aangevraagd met betrekking tot kosten die in 2019 gemaakt zijn. De subsidie komt in de plaats van de fiscale aftrek. Hierdoor is de hoogte van de financiële tegemoetkoming niet langer afhankelijk van het inkomen.

Let op! De subsidie kan tot en met 30 april van dit jaar worden aangevraagd. Dit moet digitaal, via de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (cultureelerfgoed.nl). Voor de aanvraag is DigiD vereist. U ontvangt binnen 13 weken ná 30 april een beschikking met betrekking tot uw subsidieaanvraag.

Geen maximum

De subsidie kent geen maximum. Van de subsidiabele onderhoudskosten wordt 38% vergoed. Dit percentage geldt ook voor de aanvragen uit 2021. Betreffen de onderhoudskosten meer dan € 70.000, dan is een inspectierapport verplicht.

Tip! De RCE kan vragen om bewijs dat het onderhoud noodzakelijk was. Daarom is het verstandig om vooraf foto’s te maken van de staat van het monument vóór aanvang van de werkzaamheden.

PandHeeft u vragen over de subsidie voor rijksmonumenten met een woonfunctie, neem dan contact met ons op of kijk op de site van de RCE.