Wat is een doelgroepverklaring?

RolstoelEen doelgroepverklaring is een document waarin staat dat iemand is opgenomen in het doelgroepregister. In het doelgroepregister worden mensen opgenomen van wie de overheid aanneemt dat zij meer moeite hebben om een baan te vinden, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte of een beperking. De werknemer vraagt de doelgroepverklaring zelf aan bij het UWV, maar kan u ook machtigen om deze verklaring aan te vragen.

Tijdelijke verlenging aanvraagtermijn

Voor dienstverbanden die gestart zijn tussen 1 januari 2020 en 1 oktober 2020 geldt een aanvraagtermijn van 6 maanden. De aanvraagtermijn was tijdelijk verlengd, omdat het door de coronacrisis soms niet lukte om de doelgroepverklaring tijdig aan te vragen. Voor dienstverbanden vanaf 1 oktober 2020 geldt nu weer een aanvraagtermijn van 3 maanden.

Gegevens tijdig bij UWV

Voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de tegemoetkoming over 2020 gaat het UWV uit van de gegevens die op 1 mei 2021 bij de uitvoeringsinstantie bekend zijn. Zou de aanvraagtermijn na 1 oktober 2020 nog 6 maanden zijn, dan heeft u de doelgroepverklaringen van dienstverbanden die in november en december beginnen mogelijk te laat in uw bezit (na 1 mei 2021). U zou dan geen LKV ontvangen.

Jaarlijkse tegemoetkoming

Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die één of meerdere werknemers in dienst nemen of houden uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen, bijvoorbeeld oudere werknemers (van 56 jaar of ouder) of werknemers met een arbeidsbeperking.

Let op! Oudere werknemers die een uitkering via de gemeente ontvangen, moeten een doelgroepverklaring bij de gemeente aanvragen en niet bij het UWV.