Wie betaalt nu verhuurderheffing?

Sleutels

Heeft u op 1 januari 2022 meer dan vijftig huurwoningen met een in 2022 maximale huurprijs van € 763,47 per maand? Dan krijgt u te maken met de verhuurderheffing.

Tip! Had u op 1 januari 2022 minder dan vijftig huurwoningen, maar overschrijdt u deze grens in de loop van 2022? Dan hoeft u in 2022 geen aangifte verhuurderheffing te doen. Door de afschaffing per 1 januari 2023 betaalt u ook vanaf 2023 geen verhuurderheffing meer.

Percentage verhuurderheffing

Voor 2022 is de hoogte van de verhuurderheffing 0,332%. In 2021 was dit nog 0,526%, maar in het najaar van 2021 is al besloten om dit percentage flink te verlagen. Uit het coalitieakkoord volgt nu dus zelfs afschaffing van de verhuurderheffing per 2023. De minister van Financiën heeft op vragen hierover laten weten dat de verhuurderheffing per 1 januari 2023 geheel wordt afgeschaft. Deze afschaffing vindt dus niet geleidelijk plaats vanaf 2023, maar in een keer.

Let op! De afschaffing van de verhuurderheffing volgt uit het coalitieakkoord, maar moet nog in een wetsvoorstel worden opgenomen. Vervolgens moet zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer nog met dit wetsvoorstel instemmen.