BinnenvaartDeze zogenaamde Green Deal bevat tientallen afspraken om de uitstoot van schadelijke stoffen en de CO2-uitstoot door de binnenvaart en zeevaart fors terug te dringen. Een onderdeel van de gemaakte afspraken is dat er een duurzaamheidslabel komt voor binnenvaartschepen. Schippers kunnen daarmee in de toekomst bijvoorbeeld korting krijgen op de havengelden. Ook kunnen ze het label gebruiken voor de financiering voor hun schip.

Geld voor subsidieregeling en onderzoek

Om innovaties te stimuleren wordt € 15 miljoen beschikbaar gesteld. De subsidieregeling wordt onder meer ingezet voor de aanschaf van schone scheepsmotoren. Voor onderzoek naar nieuwe technieken voor verduurzaming van de zeevaart trekt de minister € 5 miljoen uit. De partijen hebben ook afspraken gemaakt voor de verduurzaming van de zeevaart. De komst van emissieloze schepen heeft daarbij prioriteit. Ook gaat het kabinet zich sterk maken voor een Europees fonds om de binnenvaart te verduurzamen en om een mondiale brandstofheffing voor de zeevaart in te voeren.

Het Rijk en de maritieme sector gaan de uitwerking en de voortgang van de afspraken uit de Green Deal bewaken. Hiervoor wordt een taskforce opgericht waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd.