Btw zonnepanelen

ZonnepanelenDat ook particulieren de btw op hun zonnepanelen kunnen terugvragen, staat vast. Dit vanwege het feit dat ze een deel  van de opgewekte energie aan het energiebedrijf verkopen en daarvoor dus ook als ondernemer aangemerkt kunnen worden.

Ook de btw op de woning?

In een uitspraak uit 2017 had het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden voor een ondernemer beslist dat deze wel een deel van de btw op zijn ook zakelijk gebruikte woning terug kon krijgen. In die uitspraak besliste het hof dat een deel van het dak van de woning vanwege de zonnepanelen als zakelijk kon worden aangemerkt. Dit leidde tot aftrek van de btw die op dit deel rustte. In cassatie bleef dit overeind.

Aangeschaft als ondernemer?

Onlangs kwam de vraag aan de orde of particulieren ook een deel van de btw op de woning waarop de zonnepanelen geplaatst zijn, terug kunnen krijgen. Volgens de rechtbank in Noord-Holland is voor particulieren van belang of de woning is aangeschaft ‘in de hoedanigheid van ondernemer’. Dit is volgens de rechtbank in deze zaak niet het geval, mede gelet op de aard van het goed. Aftrek van een deel van de btw op de woning is daarom niet mogelijk.

Privédoeleinden

De woning is volgens de rechtbank naar haar aard bestemd voor privédoeleinden. Dat bij de aanschaf van de woning rekening is gehouden met de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen, is niet voldoende om te concluderen dat de woning in de hoedanigheid van ondernemer is gekocht. Ook speelt mee dat de zonnepanelen bestemd zijn om het eigen energiegebruik te verminderen.

Heeft u vragen over de aftrek van btw op zonnepanelen, neem dan contact met ons op.