Voorwaarden voor korting

PersoneelWanneer de Inspectie SZW in uw onderneming een verwijtbare overtreding constateert, dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen. Zo’n boete mag worden opgelegd zonder tussenkomst van de rechter. Als u daarna uw goede wil toont door direct de juiste maatregelen te treffen, is het mogelijk dat u een vermindering van 12,5% van de opgelegde boete krijgt.

De maatregelen die u als werkgever neemt, moeten wel aan twee voorwaarden voldoen. Ze moeten enerzijds dezelfde of een vergelijkbare overtreding in de toekomst voorkomen en anderzijds moeten de maatregelen zo snel mogelijk na het constateren van de overtreding worden genomen. 

Matigingsprincipe

Er bestaat in de Arbowet al een zogenaamd matigingsprincipe bij het opleggen van een boete. Als er een overtreding geconstateerd wordt waar u wel gedeeltelijk, maar niet volledig, maatregelen heeft genomen, kunt u een boete krijgen dat met een bepaald percentage is verlaagd. Nu is daaraan dus toegevoegd dat u ook nog een matiging kunt krijgen met terugwerkende kracht. Bovendien wordt de korting van 12,5% opgeteld bij het percentage van een eventuele eerdere matiging. U kunt echter nooit op nul uitkomen.