Wanneer geen aftrek?

BriefIn de brief geeft de fiscus aan wanneer aftrek niet mogelijk is. Dit is onder meer het geval als er sprake is van een kapitaalverzekering, bij een netto lijfrente of wanneer het gaat om zelf betaalde ANW-premies.

Check bij verzekeraar of bank

Belastingplichtigen wordt geadviseerd bij hun bank of verzekeraar na te gaan of de premie al dan niet aftrekbaar is. Is deze niet aftrekbaar, dan kan men dit in de aangifte verbeteren. Blijkt de premie wel aftrekbaar te zijn, dan verzoekt men de polis met bijbehorende voorwaarden en de betalingsbewijzen van de premies of stortingen op te sturen.

Heeft u deze brief ontvangen? Neem dan contact met ons op.