Collectiviteitskorting heeft nadelen

Medisch

U kunt als werkgever afspraken maken met een zorgverzekeraar over een zorgverzekering voor uw werknemers. Werknemers die meedoen, krijgen korting op de verzekeringspremie.  

In theorie kunnen op deze manier zorgkosten bespaard worden door aanvullende afspraken met de zorgverzekeraar en behandelaars. Nu is gebleken dat dat in de praktijk niet zo werkt. Om de collectieve korting voor werknemers te kunnen bekostigen, worden premies verhoogd door zorgverzekeraars, ook voor verzekerden die niet meedoen aan de collectieve regeling. Om dit nadelige effect te beperken is vanaf 1 januari 2020 het maximale kortingspercentage verlaagd van 10% naar 5%. Dat heeft niet voor verbetering gezorgd. Een ander nadelig effect van de collectiviteitskorting is dat de markt erg onoverzichtelijk is geworden door de vele duizenden collectiviteiten.

Tweede en Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel

Het kabinet heeft besloten de collectiviteitskorting helemaal te schrappen. Beide Kamers zijn daarmee akkoord gegaan. Werknemers krijgen per 1 januari 2023 geen premiekorting meer. Mogelijk moet u hiervoor de afspraken met zorgverzekeraars aanpassen. Er is geen overgangsregeling.

Wel korting op eigen risico en aanvullende verzekering

U kunt vanaf 1 januari 2023 nog wel een collectieve zorgverzekering afspreken en daarbij zorginhoudelijke afspraken maken over verzuimreductie, re-integratie en duurzame inzetbaarheid. Ook blijft een collectiviteitskorting op een aanvullende verzekering mogelijk. Een korting op het vrijwillig eigen risico behoort ook nog tot de mogelijkheden. U mag dus nog steeds financieel bijdragen aan de zorgpremie van uw werknemers, maar een premiekorting is niet meer mogelijk.