Gedifferentieerde Whk-premie

RekenmachineElk jaar verstuurt de Belastingdienst de premie Whk-beschikking aan alle middelgrote en grote organisaties. Hierin staat wat u het volgende kalenderjaar moet betalen aan premie voor de Whk. Die gedifferentieerde premie Whk bestaat uit een premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en een premie voor de Ziektewet (ZW).

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA of de ZW? Dan krijgt u ook een beschikking toegestuurd. Hierin hoort het premiedeel waarvoor u eigenrisicodrager bent op 0% te staan.

Bent u een kleine werkgever (25 werknemers of minder), dan betaalt u een vaste sectorale premie. Dan krijgt u een mededeling van de Belastingdienst met de premie voor 2022.

Wat moet u controleren?

Controleer of de juiste loonsommen zijn gebruikt voor de berekening van de Whk-premie. Ook is het van belang dat u controleert of de uitkeringslasten terecht aan uw organisatie zijn toegerekend. Ga goed na of de bedragen kloppen. Wanneer sprake is geweest van een overgang van onderneming, check dan ook goed of dat correct is verwerkt.

Tip! Voor een goede controle kunt u een specificatie van de juiste instroomgegevens opvragen bij de Belastingdienst.

Geen beschikking ontvangen?

Heeft u de Whk-beschikking niet ontvangen of kunt u deze niet terugvinden? Dan kunt u een duplicaat aanvragen bij de Belastingdienst. De mogelijkheid om een duplicaat aan te vragen geldt niet voor kleine werkgevers.

Bezwaar binnen zes weken

Mocht de beschikking niet kloppen, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking schriftelijk bezwaar maken tegen de vastgestelde premie. Als de controle wat meer tijd vraagt, kunt u beter alvast een voorlopig bezwaarschift indienen. 

Let op! De mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen, geldt niet voor de premiemededeling van de Belastingdienst die kleine werkgevers ontvangen.