Wat is het VCR-systeem?

Laptop

Voor het berekenen van de premies voor werknemersverzekeringen, de premie van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet (ZVW) en voor de berekening van de pensioenpremies gebruikt u de systematiek van het voortschrijdend cumulatief rekenen. Voortschrijdend cumulatief rekenen is een manier van rekenen waarbij rekening wordt gehouden met niet alleen de huidige maand, maar ook met de voorliggende maanden. Eerst wordt de premie berekend tot en met de huidige periode en daarna worden de eerder berekende perioden ervan afgetrokken.

VCR-systeem apart toepassen vanaf 1 januari 2022 mogelijk

Vanaf 1 januari 2022 is wettelijk geregeld dat de private uitvoerder geen rekening meer hoeft te houden met het loon dat u betaalt. Datzelfde geldt dan ook voor u. U hoeft bij het betalen van het loon geen rekening meer te houden met de uitkering die de private uitvoerder namens u betaalt. Het VCR-systeem wordt dan apart voor de uitkeringen en het loon toegepast.

Doorgeven vóór de 1e aangifte van 2022

Wanneer u de private uitvoerder het VCR-systeem apart wil laten toepassen in 2022, moet u de keuze hiervoor vóór de 1e loonaangifte van 2022 aan de Belastingdienst doorgeven. Dat moet schriftelijk per brief of per mail.

Let op! De eerste uiterste loonaangiftedatum in 2022 is 28 februari.

Wat geeft u door aan de Belastingdienst?

In de brief of e-mail aan de Belastingdienst vermeldt u de volgende gegevens:

  1. uw fiscaal nummer (RSIN)
  2. of er eigenrisicodragerschap is voor de ZW, voor de WGA of voor beide
  3. dat u de uitkering(en) via een private uitvoerder laat uitbetalen
  4. dat u ervoor kiest om de private uitvoerder het VCR-systeem apart te laten toepassen
  5. het loonheffingensubnummer waarop de private uitvoerder de betaling van de uitkeringen namens u doet. Voor dat subnummer geldt het ‘gesplitst VCR’en’.