EML per bedrijfstak

ZonnepanelenEr is een lijst van energiebesparende maatregelen (EML) voor iedere bedrijfstak. Deze maatregelen kennen een terugverdientermijn van maximaal vijf jaar.

Rvo.nl

De lijst is te vinden op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). Een voorbeeld van een energiebesparende maatregel in de bouw is het beperken van ventilatie door het gebruik van aanwezigheidsschakelaars.

Hoe rapporteren?

Bedrijven moeten hun energiebesparende maatregelen digitaal rapporteren via eLoket van rvo.nl. Omdat bedrijven onvoldoende op de hoogte zijn van deze nieuwe regel, is dit tot nu toe door slechts 1% van de bedrijven gedaan.

Let op: sancties
Bedrijven die niet op tijd rapporteren, riskeren een boete. Deze zal niet direct opgelegd worden, bedrijven zullen er eerst aan herinnerd worden dat ze opgave moeten doen.

Heeft u vragen over de rapportageplicht wat betreft energiebesparende maatregelen, neem dan contact met ons op.