Auto van de zaak

Een belangrijke correctie betreft het privégebruik van de auto van de zaak. U mag alle btw gedurende het jaar namelijk gewoon in aftrek brengen, maar u moet dit wel op het eind van het jaar corrigeren voor het privégebruik. In de regel is de correctie een forfaitair bedrag. Dit bedraagt 2,7% van de cataloguswaarde. Echter voor auto’s die nog in gebruik zijn na afloop van het vierde jaar volgend op het jaar waarin men de auto is gaan gebruiken, geldt een correctie van 1,5%.

Tip!Als het werkelijk privégebruik bekend is, bijvoorbeeld omdat een sluitende kilometerregistratie aanwezig is, moet u ook corrigeren op basis van het werkelijke privégebruik. Bij weinig privégebruik is de correctie dan vaak ook lager.

Let op!Houd er rekening mee dat voor de btw woon-werkverkeer niet zakelijk is, maar privé.

Personeelsvoorzieningen

AdministratieDe btw op personeelsvoorzieningen mag u alleen aftrekken als de uitgaven aan personeelsvoorzieningen voor de betreffende werknemer in 2021 niet meer dan € 227 (ex btw) hebben bedragen. Gaat u voor een werknemer over dit bedrag heen, dan vervalt de gehele aftrek.

Relatiegeschenken

Heeft u uw klanten tijdens de Kerst iets moois cadeau gedaan? Voor de btw op relatiegeschenken geldt een uitzondering. Die btw is aftrekbaar, tenzij de btw bij aanschaf door de relatie zelf slechts voor 30% of minder aftrekbaar zou zijn geweest. De btw is ook aftrekbaar als het bedrag aan relatiegeschenken in 2021 per relatie niet meer dan € 227 (ex btw) is geweest.

Privé- en vrijgesteld gebruik

Gebruikt u goederen of diensten deels privé, dan mag een overeenkomstig deel van de btw niet worden afgetrokken. Blijkt aan het eind van het jaar dat het privégebruik afwijkt van uw inschatting, dan dient dit in beginsel gecorrigeerd te worden. Dit kan dus leiden tot meer, maar ook tot minder aftrek.

Een soortgelijke regeling is van toepassing voor goederen en diensten die u deels vrijgesteld en deels voor belaste prestaties gebruikt. Een onjuiste inschatting van het belaste en vrijgestelde gebruik corrigeert u aan het einde van het jaar. Let hier wel op: er gelden uitzonderingen voor investeringsgoederen.