Thuiswerken vanwege corona

BelgieThuiswerken komt momenteel veelvuldig voor als gevolg van het coronavirus. Normaal gesproken wordt belasting geheven in het land waar men werkt. Vanwege het thuiswerken zou dit het woonland zijn, maar dit kan tot ongewenste inkomensgevolgen leiden.

Tijdelijk opgeschort

Bovengenoemd uitgangspunt is daarom tijdelijk opgeschort. Dit betekent dat een Belgische werknemer die in Nederland werkt maar tijdelijk thuis werkt, toch gewoon in Nederland belast wordt. Andersom wordt een Nederlander die in België werkt en nu thuis werkt, in België belast. De regeling geldt in ieder geval tot 31 mei 2020 en kan daarna worden verlengd.

Akkoord met Duitsland

Eerder al was een soortgelijk akkoord afgesloten met Duitsland. Ook deze afspraak geldt in ieder geval tot 31 mei en kan daarna worden verlengd.

Afwijken mag

Nederlanders die in Duitsland werken en nu thuiswerken, kunnen er ook voor kiezen om de thuisgewerkte dagen in Nederland te laten belasten. In de aangifte inkomstenbelasting 2020 moet deze keuze dan worden verwerkt. Het is nog onduidelijk of ook Nederlanders die in België werken hiervoor kunnen kiezen.

Heeft u vragen over de belastingheffing van thuiswerkende grensarbeiders, neem dan contact met ons op.