Letselschadevergoeding onbelast?

LetselIn de brief staat dat een eenmalige uitkering van een letselschadevergoeding niet belast is in box 1 (loon- of inkomstenbelasting), maar meetelt als vermogen in box 3. Hierover moet jaarlijks dus belasting worden betaald in box 3, de zogenaamde vermogensrendementsheffing.

Motie

In een eerdere motie is de staatssecretaris gevraagd het aantal letselschadevergoedingen in kaart te brengen. Ook is gevraagd naar het financiële belang van een uitzondering voor dit soort schadevergoedingen in box 3, de wijze waarop een dergelijke uitzondering kan worden vormgegeven en naar de uitvoerbaarheid ervan voor de Belastingdienst.

Steun voor motie

De motie is ondersteund door een brief van een aantal betrokken partijen, waaronder het Verbond van Verzekeraars. De staatssecretaris geeft aan de Kamer nog voor het zomerreces nader te willen informeren.

Uitzonderingen

Of er een uitzondering in box 3 voor letselschadevergoedingen komt, zal onder meer afhangen van de uitkomst van genoemd onderzoek. In de genoemde brief van betrokken partijen wordt er in dit kader op gewezen dat er momenteel al uitzonderingen bestaan, zoals voor letselschadevergoedingen gedaan in het kader van de nieuwjaarsbrand in Volendam in de nieuwjaarsnacht van het jaar 2000 op 2001.

Heeft u vragen over de belastbaarheid van letselschadevergoedingen, neem dan contact met ons op.