Schuldsanering

Voor hulp bij uw schulden kunt u zich melden bij de gemeente die de schuldsanering uitvoert. U kunt daar terecht voor een advies of een aanvraag voor schuldbemiddeling of schuldsanering. Bij een minnelijk traject probeert de gemeente de schulden te regelen met alle schuldeisers. Als de schuldeisers niet willen meewerken, kan een ondernemer een beroep doen op het wettelijke traject via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP).

Let op! De fiscus gaat bijna nooit akkoord met kwijtschelding van de schuld of een deel van de schuld als andere crediteuren wel zijn betaald. Verder wil de fiscus een akkoord zien over de gemaakte afspraken  met andere schuldeisers.

Voorwaarden

BelastingdienstDe fiscus werkt alleen mee als er geen goede mogelijkheid is derden aansprakelijk te stellen en alle gestelde zekerheden zijn geïnd. Eventuele belastingteruggaven worden eerst verrekend met belastingaanslagen. Ook mag het ontstaan van de belastingschuld niet veroorzaakt zijn door verwijtbaar handelen van de ondernemer.

Levensvatbaar

Een onderneming moet bovendien na een sanering levensvatbaar zijn. Daartoe moet een prognose
voor de komende één tot twee jaar worden verstrekt.

Voorkeursrol fiscus

Bij een sanering dient de Belastingdienst het dubbele percentage te ontvangen ten opzichte van de
andere concurrente crediteuren, anders werkt de Belastingdienst niet mee. Daarnaast dienen aanslagen BPM en MRB sowieso voor 100% te worden voldaan.

Hoogte belastingschuld staat vast

De hoogte van de belastingschuld dient ook vast te staan. Dit betekent onder meer dat het boekenonderzoek afgerond moet zijn.

Checklist

De fiscus heeft alle voorwaarden samengevat in een zogenaamde checklist, waar de ambtenaren zich bij de uitvoering van de schuldsanering aan dienen te houden.

Heeft u vragen over de rol van de fiscus bij schuldsanering, neem dan contact met ons op.