Belasting box 3

BelastingaanslagenDe te betalen belasting in box 3 over vermogen wordt berekend aan de hand van veronderstelde rendementen op sparen en op beleggen. Over dit veronderstelde rendement betaalt men 30% belasting.

Foute percentages

Voor 2019 is het forfaitaire rendement op beleggen vastgesteld op 5,6%. Dit had 5,59% moeten zijn. In 2020 is het forfaitaire rendement op beleggen op 5,33% vastgesteld, waar het 5,28% had moeten zijn. Het forfaitaire rendement op sparen is in 2019 goed vastgesteld, maar in 2020 op 0,06% waar het 0,07% had moeten zijn.

Herstel

De Belastingdienst meldt dat de fouten inmiddels zijn hersteld. Degenen die tot 4 maart al aangifte hebben gedaan over 2019 en vermogen hebben, krijgen iets meer belasting terug of hoeven iets minder te betalen dan uit de aangifte blijkt. Ook de voorlopige aanslagen voor 2020 zijn voor deze personen iets te hoog vastgesteld.

Gevolgen bij grote vermogens

Bij mensen met een vermogen tot een miljoen euro gaat het om een verschil van maximaal € 18. Alleen bij grotere vermogens kan het verschil oplopen tot honderden euro’s.

Correctie

Uiteraard zullen de definitieve aanslagen 2019 en 2020 gebaseerd worden op de correcte percentages en worden eventuele afwijkingen dan recht getrokken. Men hoeft zelf niets te doen.