Werkelijk gebruikelijk loon

Een gebruikelijk loon van € 48.000 is echter lang niet altijd voldoende. Het gebruikelijk loon dient namelijk te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw bv, indien een van deze bedragen meer is dan € 48.000.

Let op! Alleen als het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager dan € 48.000 is, wordt het gebruikelijk loon vastgesteld op dit bedrag. U moet dit dan wel aantonen.

Ook lager gebruikelijk loon onder bijzondere omstandigheden

PortemonneeEen lager gebruikelijk loon is onder bepaalde bijzondere omstandigheden ook mogelijk. Het gaat dan om bv’s die voor toepassing van de S&O-afdrachtvermindering in 2022 als starter worden aangemerkt, overige startende bv’s die het gebruikelijk loon niet kunnen betalen en om verlieslijdende bv’s. Hiervoor gelden wel aanvullende voorwaarden.

Corona

Voor de jaren 2020 en 2021 was bepaald dat ook bv’s die getroffen werden door de coronacrisis het gebruikelijk loon lager konden vaststellen. Het is nog onduidelijk of deze maatregel ook voor 2022 zal gelden.

Heeft u vragen over het vaststellen van de hoogte van het gebruikelijk loon, neem dan contact met ons op.