Gebruikelijk loon

Als dga moet u minstens een gebruikelijk loon uit uw bv opnemen. Dit is per jaar in beginsel het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking óf
  • het hoogste loon van de werknemers die bij een van uw bv’s in dienst zijn óf
  • € 45.000.

Let op! Als u aannemelijk kunt maken dat een lager loon voor een vergelijkbare functie gebruikelijk is in de situatie waarbij het niet gaat om een dga, mag u van dit lagere loon uitgaan.

Bewijslast

GlasIn deze situatie ligt de bewijslast bij u. Omgekeerd dient de inspecteur aannemelijk te maken dat een hoger loon dan € 45.000 gebruikelijk is. De bewijslast ligt dan bij hem. Ook dient hij in dat geval een marge van 25% in acht te nemen. Wettelijk is daarom bepaald dat hij dan uit dient te gaan van 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Gaat de inspecteur uit van een lager gebruikelijk loon dan € 45.000, dan geldt de marge van 25% niet.

Wat zei de rechter?

Een arrest van het gerechtshof in Den Haag waarin dit beslist werd, is onlangs door de Hoge Raad gefiatteerd. In deze zaak had een dga een gebruikelijk loon opgenomen van ruim € 13.000. De inspecteur ging hiermee niet akkoord en ging uit van een gebruikelijk loon van ruim € 35.000. De dga was van mening dat in dat geval ook een marge van 25% moest gelden, maar de rechters deelden deze mening niet. De navordering bleef dan ook in stand.

Heeft u vragen over de berekening van uw gebruikelijk loon, neem dan contact met ons op.