Grensstreek

Zzp'er in het buitenlandNederland kent volgens de Kamer van Koophandel anno 2020 zo’n 2,5 miljoen zzp’ers. Een deel hiervan woont buiten Nederland, meestal in de grensstreek. Hierdoor hebben ze geen recht op inkomensondersteuning van de Nederlandse overheid vanwege de coronacrisis.

Voorwaarden

De inkomensondersteuning voor zzp’ers loopt via de gemeente waarin men woont en kent een aantal voorwaarden. Zzp’ers in het buitenland voldoen niet aan de voorwaarde dat men woonachtig in Nederland is en rechtmatig in Nederland verblijft.

Ook geen steun in buitenland

De zzp’ers krijgen naar eigen zeggen ook in het buitenland geen financiële ondersteuning, omdat men daar geen belasting betaalt maar in Nederland. Om deze misstand aan de kaak te stellen en onder de aandacht van de politiek te brengen, is onder andere op internet een petitie verschenen die men kan ondertekenen.

Misschien toch?

Het kabinet heeft inmiddels (27 maart 2020) aangekondigd dat met spoed bekeken wordt of steun geboden kan worden aan ondernemers die in Nederland een bedrijf hebben en in het buitenland wonen, of andersom. Volgens het kabinet heeft men echter altijd recht op bijstand in het woonland.

Ook niet voor deeltijd-zzp’ers

Uit de overige voorwaarden blijkt dat de ondersteuning ook niet bedoeld is voor deeltijd-zzp’ers. Een andere voorwaarde is namelijk dat men minstens 1.225 uur per jaar in het bedrijf werkt.

Ook de vakbonden hebben zich tot de politiek gewend in een brief met bredere strekking. Daarin wordt aangedrongen op Europese afstemming van beleid.

Heeft u vragen over de inkomensondersteuning voor zzp’ers, neem dan contact met ons op.