Doorgroei bevorderen

EuroInvest NL zal zich ook richten op de doorgroei van start-ups en scale-ups. Dit zijn vaak jonge innovatieve bedrijven waarbij de inzet van technologie veelal een belangrijke factor is.

Buitenland

Invest NL zal zich ook richten op het buitenland, via exportbevordering en investeringen over de grens. Verder behoort steun bij het internationaal op de markt zetten van producten tot de aandachtsgebieden van Invest NL, evenals het aanpakken van wereldwijde vraagstukken, zoals duurzame energie, klimaatverandering, water en voedselvoorziening.

Bedrijfsleven

De wens tot oprichting van Invest NL komt uit het bedrijfsleven. De Staat wordt 100% aandeelhouder van deze nv en zorgt voor een startkapitaal van € 1,7 miljard. Met het fiat van de Eerste Kamer kan Invest NL in januari 2020 in werking treden.