Laag tarief

AppartementDe overdrachtsbelasting kent sinds dit jaar verschillende tarieven voor woningen. Het bestaande lage tarief van 2% is alleen nog maar van toepassing voor degene die zelf voor langere tijd in de woning gaat wonen.

Vrijstelling

U komt in aanmerking voor een vrijstelling als u een woning koopt, er zelf voor langere tijd in gaat wonen, 18 tot en met 34 jaar oud bent en de vrijstelling nog niet eerder heeft toegepast. Vanaf 1 april van dit jaar komt daar de eis bij dat de woning niet duurder mag zijn dan € 400.000, daarboven betaalt u toch het tarief van 2%.

Tarief 8%

Het tarief is 8% in alle overige gevallen, tenzij een andere vrijstelling van toepassing is. Voor onder meer de tweede woning, de woning die verhuurd wordt en ook voor bedrijfspanden is het tarief dus ook 8%.

Verklaring

Dat aan de eisen voor het lage tarief van 2% of aan de eisen voor de vrijstelling voldaan wordt, moet blijken uit een ondergetekende verklaring die op de site van de Belastingdienst is te vinden. De verklaring moet worden ingevuld, geprint, ondertekend en afgegeven aan de notaris.

Let op! Wordt de woning door meerdere personen verkregen, dan moet iedere verkrijger een eigen verklaring invullen en ondertekenen.