Digitale platformen

Tablet

Op digitale platformen kunnen verkopers hun producten en diensten digitaal verkopen. Voorbeelden hiervan zijn Marktplaats en Uber. Digitale platformen worden de laatste jaren steeds omvangrijker.

Fraudebestrijding

Doel van het wetsvoorstel is om fraude beter te bestrijden en het bevorderen dat inkomsten worden aangegeven. Het wetsvoorstel is gebaseerd op een Europese Richtlijn. Alle EU-lidstaten zullen deze richtlijn in hun belastingwetgeving opnemen.

Transparantie

Door onderlinge gegevensuitwisseling tussen de lidstaten onderling wordt de transparantie van digitale platformen verbeterd. Deze platformen hoeven de benodigde gegevens over verkopers dan ook maar aan één belastingautoriteit aan te leveren. Die zorgt voor een automatische uitwisseling met de overige belastingautoriteiten in de EU.

Let op! Het wetsvoorstel moet nog door het parlement worden aangenomen.