Werkkostenregeling

RekenmachineVia de WKR kunt u allerlei zaken belastingvrij vergoeden of verstrekken aan uw personeel. Denk aan het kerstpakket, waarover u uw personeel natuurlijk geen belasting wilt laten betalen.

Vrije ruimte

De werkkostenregeling kent een vrije ruimte. Blijft u met uw vergoedingen en verstrekkingen binnen deze vrije ruimte, dan betalen niet alleen uw werknemers geen belasting, maar u ook niet. Gaat u over de vrije ruimte heen, dan betaalt u als werkgever 80% belasting via de eindheffing.

Extra vrije ruimte vanwege corona

Vanwege de coronacrisis is ook dit jaar de vrije ruimte verhoogd. Deze bedraagt in 2021 over de eerste € 400.000 van uw loonsom 3%. Over het meerdere van de loonsom bedraagt deze 1,18%.

Concernregeling

Als u meerdere bv’s heeft, mag u de concernregeling gebruiken. U mag dan de vrije ruimte van alle bv’s bij elkaar optellen. Alleen als het bedrag aan vergoedingen en verstrekkingen over de vrije ruimte van alle bv’s samen heen schiet, betaalt u 80% eindheffing.

Voor- of nadelig?

Het voordeel van de vrije ruimte is dat u het onbenutte deel van de vrije ruimte van de ene bv mag gebruiken voor de andere bv, als die over de vrije ruimte heen schiet. Zo komt het niet zo snel meer voor dat u onbenutte vrije ruimte overhoudt. Een nadeel is dat de vrije ruimte van alle bv’s samen gebaseerd wordt op de totale loonsom.

Let op! Dit betekent dat u maar één keer profiteert van de 3% vrije ruimte over de eerste € 400.000 van uw loonsom.

Voorbeeld

U heeft 3 bv’s met ieder een loonsom van € 600.000. Iedere bv heeft dus een vrije ruimte van 3% x € 400.000 + 1,18% x € 200.000 = € 12.000 + € 2.360 = € 14.360. Samen hebben ze dus 3 x € 14.360 = € 43.080 aan vrije ruimte. Kiest u voor de concernregeling, dan bedraagt de vrije ruimte 3% x € 400.000 + € 1.400.000 x 1,18% = € 12.000 + € 16.520 = € 28.520. Dus € 14.560 minder.

Conclusie

Het is dus zeker niet altijd voordelig de concernregeling te gebruiken. Gelukkig is gebruik ervan optioneel en hoeft u voor dit jaar die keuze pas ná 2021 te maken. Bereken dan wat voor uw bv’s het voordeligst is.

Heeft u vragen over de concernregeling in de WKR, neem dan contact met ons op.