Vrije ruimte werkkostenregeling

EindejaarsbonusVia de WKR kunt u uw werknemers belastingvrij allerlei zaken, zoals een kerstpakket maar ook een eindejaarsbonus, belastingvrij verstrekken. U beschikt daarbij over een vrije ruimte die dit jaar tot een totale loonsom van € 400.000 3% bedraagt en over het meerdere 1,18%. Blijven uw vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel binnen deze vrije ruimte, dan betaalt u ook als werkgever geen belasting.

Eindheffing

Schiet u wel over de vrije ruimte heen, dan betaalt u als werkgever 80% eindheffing. Dat lijkt veel, maar als u een bonus gaat bruteren bent u vaak meer kwijt. U betaalt dan naast belasting namelijk ook premies, bij een bonus binnen de WKR niet.

Gebruikelijkheidstoets

U mag echter niet zomaar allerlei zaken belastingvrij via de werkkostenregeling vergoeden of verstrekken. Er geldt een gebruikelijkheidstoets, wat betekent dat de vergoeding of verstrekking niet meer dan 30% mag afwijken van wat in soortgelijke omstandigheden gebruikelijk is.

Tip! De fiscus heeft aangegeven ervan uit te gaan dat een bedrag van maximaal € 2.400 per werknemer per jaar bij vergoedingen of verstrekkingen gebruikelijk is.

Ook voor de dga

Nu het jaar bijna voorbij is, is het daarom van belang te bekijken of er nog vrije ruimte over is en of u deze alsnog wilt besteden. Bijvoorbeeld aan een eindejaarsbonus. Een dga van een bv mag die ook aan zichzelf verstrekken en aan zijn partner als die ook in de bv werkzaam is.

Let op! Houdt u dit jaar vrije ruimte over, dan schuift deze niet door naar volgend jaar en bent u deze dus kwijt.