NOW

Zaal

De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemers die te maken hebben met een omzetdaling. Deze vooralsnog laatste NOW gaat uit van een minimaal omzetverlies van 20% en een maximaal omzetverlies van 90%. 

De NOW kent een vergoeding van 85% van de aan de omzet gerelateerde loonkosten. Die kan dus maximaal 90% x 85% = 76,5% bedragen.

Op basis van loonsom oktober 2021

De tegemoetkoming is gebaseerd op uw loonsom in oktober 2021. De loonsom voor de periode januari tot en met maart 2022 mag met maximaal 15% dalen ten opzichte van de loonsom in oktober 2021 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming.

Opslag 30%

De NOW kent voor deze periode, dus van 1 januari tot en met 31 maart 2022, een opslag op de loonkosten van 30%. Deze opslag is voor loongerelateerde kosten, zoals vakantiegeld.

Aanvragen

Aanvragen van de NOW moet via het UWV. Hiervoor kunt u gebruikmaken van eHerkenning, maar dit is niet verplicht.

Voorschot

Ook nu krijgt u na uw aanvraag eerst een voorschot van 80% van de tegemoetkoming op basis van het geschatte omzetverlies. Schat uw omzetverlies zo goed mogelijk, want als u te royaal schat moet u achteraf wellicht de tegemoetkoming helemaal of gedeeltelijk terugbetalen.