Gebruikelijk loon

EuromuntenHet gebruikelijk loon dient volgens de wet te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw bv, indien een van deze bedragen meer is dan € 47.000. Is het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking lager dan € 47.000, dan wordt het gebruikelijk loon vastgesteld op dit bedrag.

Belast in box 1

Het gebruikelijk loon van de dga wordt belast in box 1 en dat tarief loopt al snel op tot 49,5%. Het is daarom meestal lucratief uw gebruikelijk loon zo laag mogelijk te houden. U kunt dan het gebruikelijk loon verlagen met belaste en onbelaste kostenvergoedingen. Deze moeten wel duidelijk aan de dga zijn toe te rekenen. Ook mag u het gebruikelijk loon verminderen met de bijtelling vanwege het privégebruik van de auto van de zaak.

Voorbeeld:
Kostenvergoedingen € 2.000
Bijtelling auto van de zaak € 11.000 (22% x € 50.000)
Totaal € 13.000

U kunt het gebruikelijk loon in dit voorbeeld verlagen met € 13.000. Zou u normaal gesproken een gebruikelijk loon van € 47.000 op moeten nemen aan salaris, dan kunt u dat in deze situatie dus beperken tot € 47.000 -/- € 13.000 = € 34.000.

Tip! Overweeg ook om in plaats van loon uzelf dividend uit te keren. Dat kan voordeliger zijn. Houd er wel rekening mee dat u altijd minimaal het gebruikelijk loon moet uitkeren.

Coronacrisis

In 2021 is een lager gebruikelijk loon mogelijk voor dga’s die te maken hebben met een omzetdaling van minimaal 30%. Het gebruikelijk loon kan dan evenredig met de omzetdaling worden verlaagd. Voor de omzetdaling wordt de omzet van heel 2021 vergeleken met de omzet van heel 2019.

Heeft u vragen over de hoogte van het gebruikelijk loon, neem dan contact met ons op.