Gecombineerde opgave

Tractor

Met de Gecombineerde opgave geven agrariërs gegevens door aan de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de Landbouwtelling, de mestwetgeving en emissierapportages. Ook kunt u een aantal subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aanvragen. Als glastuinder geeft u met de opgave uw CO2-emissie aan de RVO door.

Voor wie is gecombineerde opgave bestemd?

U vult de opgave in als u:

 • gegevens aan de RVO moet doorgeven voor de Landbouwtelling. U staat bij KVK ingeschreven met een SBI-code voor een agrarisch bedrijf;
 • opgave moet doen vanuit het mestbeleid;
 • uw CO2-emissie aan de RVO door moet geven. U bent glastuinder en heeft verwarmde kassen;
 • de basis- en vergroeningsbetaling wilt laten uitbetalen;
 • subsidie(s) vanuit het GLB wilt aanvragen.

Welke subsidies?

In de gecombineerde opgave kunt u de volgende subsidies aanvragen:

 • Uitbetaling basis- en vergroeningsbetaling
 • Extra betaling voor jonge landbouwers
 • Nieuwe betalingsrechten uit de Nationale reserve
 • Betalingsrechten Nationale reserve 2022
 • Brede weersverzekering
 • Graasdierpremie
 • Diergezondheidsfonds
 • Meer fosfaat gebruiken

Digitaal aanleveren

U kunt uw Gecombineerde opgave online indienen via de site van de RVO (rvo.nl). U heeft hiervoor als ondernemer eHerkenning nodig met tenminste niveau 2+. Ook kunt u uw percelen registreren en wijzigen. Vraagt u in de opgave één of meer subsidies aan van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), dan kunt u de voorafgaande controles bekijken. 

Let op! Nadat u de opgave heeft verstuurd, ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm.