Gratis bemiddeling

EuroIn de betreffende zaak dreef een belastingplichtige een organisatieadviesbureau dat was gericht op mediation in het kader van buurtbemiddeling. Uit deze neveninkomsten resulteerden sinds zeven jaren slechts verliezen. Dit was ook te verwachten, want de activiteiten werden verricht op vrijwillige basis.

Geen bron van inkomen

Er werd volgens de rechter dan ook geen voordeel met de activiteiten beoogd en een voordeel was ook niet te verwachten. Daardoor was er ook geen sprake van een bron van inkomen en dus was aftrek van het verlies niet aan de orde.

Verleden biedt geen garantie

Dat de inspecteur de verliezen uit de voorgaande zes jaren wel had geaccepteerd bood geen garantie voor de toekomst. Uit de stukken blijkt dat de inspecteur kennelijk niet eerder navraag naar de activiteiten had gedaan, zodat er ook geen sprake was van een bewuste standpuntbepaling. Dat is wel nodig om hier een beroep op te kunnen doen. De correctie bleef dan ook in stand.

Tip! Wilt u voor de toekomst duidelijkheid, verzoek de inspecteur dan om schriftelijk zijn standpunt kenbaar te maken als het om een fiscaal discussiepunt gaat. Dit kunt u ook opnemen in de aangifte.

Heeft u vragen over het bepalen van een standpunt door de fiscus, neem dan contact met ons op.