OmscholenNaar verwachting kunnen werkenden en werkzoekenden begin augustus kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Dit biedt hen zicht op mogelijke arbeidsmarktkansen. Loopbaanadviseurs kunnen mensen ook ondersteunen bij het kiezen van de juiste (bij)scholing of tips geven bij het zoeken en solliciteren naar werk. Deze ontwikkeladviezen zijn onderdeel van het crisisprogramma ‘NL leert door’. 

Voor het pakket ‘NL leert door’ worden nu twee subsidieregelingen gemaakt:

  1. de tijdelijke subsidieregeling ‘NL leert door’ met inzet van een ontwikkeladvies voor een heroriëntatie op de arbeidsmarkt onder begeleiding van een gekwalificeerde loopbaanadviseur.
  2. de tijdelijke subsidieregeling ‘NL leert door’ met inzet van online scholing, waarmee mensen kosteloos online scholingsactiviteiten kunnen krijgen bij een aantal publieke en private opleiders.

Voorwaarden inzet ontwikkeladvies

Het ontwikkeladvies staat open voor iedereen tot de pensioengerechtigde leeftijd die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt. Het gaat hier dus zowel om mensen die (nog) aan het werk zijn, inclusief zzp’ers en zelfstandig ondernemers, als om mensen die geen werk meer hebben. Een arbeidsmarktscan zal onderdeel uitmaken van het ontwikkeladvies. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt welke arbeidsmarktkansen iemand heeft uitgaande van zijn huidige ervaring en ontwikkelwensen.

Voorwaarden inzet online scholing

Deze subsidieregeling geldt voor dezelfde doelgroep als het ontwikkeladvies en biedt mensen de mogelijkheid kosteloos online scholingsactiviteiten te volgen om zich bij te scholen. Deze scholing kan ondersteunend zijn bij het ontwikkelen van (nieuwe) vaardigheden voor het huidige werk. Een andere mogelijkheid is dat de scholing ervoor zorgt dat iemand beter wordt toegerust voor de invulling van andere taken.

Tegelijk kan het voor mensen die in de toekomst de overstap willen maken naar andersoortig werk of bijvoorbeeld naar het ondernemerschap een eerste oriënterende stap zijn om te onderzoeken of omscholing voor hen een optie is. Deelnemers kunnen uiterlijk in het vierde kwartaal gebruik maken van het online scholingsaanbod.