Belasting over aandelenopties

ZakelijkAandelenopties zijn belast op het moment dat de opties worden omgezet in aandelen. Een nadeel hiervan is dat er soms al belasting betaald moet worden op een moment dat de aandelen nog niet verkocht mogen worden of dat er nog niet voldoende middelen zijn om de belasting te betalen.

Wijziging moment belastingheffing

Het plan is om werknemers ook de keuze te bieden belasting te betalen op het moment waarop de bij uitoefening van de optie verkregen aandelen verhandelbaar zijn. Dan is er immers ook geld om de belasting te betalen.

Doel

Het doel van het kabinet is om met name startende kleinere bedrijven met weinig geld in kas, zoals start-ups, de mogelijkheid te bieden van de wijziging gebruik te maken, zodat zij werknemers aan zich kunnen binden met opties. Daarom bestaat het idee om een plafond in de gewijzigde regeling aan te brengen, zodat bijvoorbeeld alleen bedrijven met een maximaal aantal werknemers of een maximale omzet van de gewijzigde regeling gebruik kunnen maken.

Toestemming Brussel

Het kabinet wil nu eerst onderzoeken of het mogelijk is de regeling zo te wijzigen dat deze alleen voor kleinere bedrijven gaat gelden. Voor zo’n aanpassing van het wetsvoorstel is de toestemming van Brussel nodig. Nu onlangs de invoering van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) door Brussel is verhinderd, hecht het kabinet eraan om met betrekking tot de aanpassing van wetgeving inzake opties zorgvuldig te handelen. De Tweede Kamer heeft daarom nog niet over het voorstel gestemd. Het is onduidelijk wanneer het wetsvoorstel alsnog in stemming komt.

Heeft u vragen over de voorgenomen wijziging inzake de belastingheffing over aandelenopties, neem dan contact met ons op.