Verhuur woning ook bij zelfbewoning belast?

Verhuur woning ook bij zelfbewoning belast?

Gehele woning verhuurd Dat de huurinkomsten van uw tijdelijk verhuurde eigen woning belast zijn, volgt uit de wet. Hierin is bepaald dat van de huurinkomsten 70% belast is in box 1. Woning deels verhuurd Dat ook de huurinkomsten van een gedeeltelijk verhuurde woning...
Tijdelijk minder werk voor uw werknemers?

Tijdelijk minder werk voor uw werknemers?

Minder werk door uitzonderlijke situatie Een werkgever kan alleen een beroep doen op de wtv als de reden voor het feit dat er minder werk is, veroorzaakt wordt door een uitzonderlijke situatie. Denk bijvoorbeeld aan brand of blikseminslag. Let op! Omstandigheden die...
Oprichten bv per 1 augustus ook digitaal

Oprichten bv per 1 augustus ook digitaal

Corona Het digitaal laten passeren van een akte, zoals nu al mogelijk is, is een tijdelijke oplossing vanwege corona. Per 1 augustus 2022 wordt dit dus een blijvende mogelijkheid. Fraude? Als een notaris vermoedt dat er identiteitsfraude in het spel is, dan kan hij de...
Nieuwe bedragen jeugd-LIV bekend

Nieuwe bedragen jeugd-LIV bekend

Jeugd-LIV Om in aanmerking te komen voor jeugd-LIV moet een werkgever in 2022 werknemers in dienst hebben die op 31 december 2021 18, 19 of 20 jaar oud waren. Deze werknemers moeten een loon hebben dat hoort bij het wettelijke minimumjeugdloon voor hun leeftijd en...
Kunt u de fiscale aftrek van gemengde kosten herzien?

Kunt u de fiscale aftrek van gemengde kosten herzien?

Gemengde kosten Onder gemengde kosten verstaan we de kosten van voedsel, drank en genotmiddelen, representatie, waaronder ook recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak vallen, en congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke. Ook de...
Immateriële schadevergoeding vaak belastingvrij

Immateriële schadevergoeding vaak belastingvrij

Letselschadevergoeding door werkgever Een werknemer die in dienst was bij een Veiligheidsregio werd door zijn werkgever aangesteld als vrijwilliger bij de brandweer. Tijdens die werkzaamheden raakte hij betrokken bij een ongeval. Hij hield daaraan blijvend letsel en...
BMKB-regeling verlengd

BMKB-regeling verlengd

Overheid staat borg Via de BMKB-regeling staat de overheid borg voor een deel van een lening die een mkb-ondernemer afsluit bij een financiële instelling. Daardoor wordt eerder krediet verstrekt wanneer een ondernemer over onvoldoende onderpand beschikt. Omvang...