Premie werknemers

MedischDe Zvw-premie voor werknemers stijgt dit jaar van 6,7% naar 7%. Dat komt neer op een stijging van 4,5%. De premies worden door de werkgever betaald.

Zelfstandigen en dga’s

De Zvw-premies voor zelfstandigen en dga’s die niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen, stijgen in 2021 van 5,45% naar 5,75%. Dit komt neer op een stijging van 5,5%.

Ook premiemaximum omhoog

De premies zijn inkomensafhankelijk. Ook het maximale loon of inkomen waarover de Zvw-premie verschuldigd is stijgt, en wel van € 57.232 naar € 58.311. Voor werknemers kan de premie daardoor met maximaal € 248 stijgen, voor zelfstandigen en dga’s met maximaal € 234.

Aanslag

Zelfstandigen betalen de Zvw-premie via een aparte aanslag die de Belastingdienst in januari oplegt op basis van de geschatte winst. Op het eind van het jaar wordt de definitieve bijdrage berekend. Bv’s moeten de Zvw-premie op het loon van de dga inhouden.