Marktgelden

MarktGemeentes kunnen op grond van de Gemeentewet belasting heffen voor het verrichten van gemeentelijke diensten. Bekende voorbeelden zijn de heffing van leges voor een paspoort. Maar ook marktgelden behoren tot dergelijke heffingen.

Promotiegelden?

Onlangs bracht een ondernemer zijn zaak voor de rechter, omdat hij niet alleen een aanslag marktgelden had ontvangen, maar ook een aanslag voor met de markt samenhangende promotionele activiteiten. Volgens hem was dit geen taak voor de gemeente en waren de activiteiten ook niet door de gemeente, maar door een derde uitgevoerd.

Hoge Raad

Volgens de rechtbank staat dit de heffing echter niet in de weg. In een eerdere uitspraak uit 2003 heeft de Hoge Raad beslist dat reclameactiviteiten verband houden met de markthandel en ook via de heffing van marktgelden mogen worden gefinancierd. Dat derden de activiteiten verrichten is geen bezwaar, indien dit in opdracht van de gemeente gebeurt. De aanslag bleef dan ook in stand.

Heeft u vragen over gemeentelijke heffingen, neem dan contact met ons op.