TVL

TVLDe TVL, tegemoetkoming vaste lasten, is een financiële tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die door corona of een andere oorzaak minstens 30% omzetverlies hebben geleden. De tegemoetkoming over het tweede kwartaal is gekoppeld aan de omvang van het omzetverlies. De tegemoetkoming bedraagt 100% van het omzetverlies, maal de vaste lasten. Deze vaste lasten worden bepaald aan de hand van branchegegevens.

Vaststellen

De TVL wordt in eerste instantie verstrekt als voorschot, op basis van een geschat omzetverlies. Pas als dit definitief is vastgesteld, kan ook de TVL definitief worden vastgesteld. Ondernemers krijgen daarom een e-mail met het verzoek het definitieve omzetverlies over het tweede kwartaal van 2021 door te geven.

Let op! De definitieve omzetdaling moet vóór 12 januari 2022 aan de RVO worden doorgegeven.

Nabetaling?

Het voorschot van de TVL bedraagt 80%. Komt de definitieve omzetdaling overeen met de geschatte omzetdaling, dan ontvangt de ondernemer de resterende 20% van de tegemoetkoming. Is de omzetdaling groter geweest, dan ontvangt hij meer dan 20%. Is de daling lager geweest, dan ontvangt de ondernemer minder dan de resterende 20% of moet hij zelfs een deel van het voorschot terugbetalen.

Betalingsregeling

Is terugbetalen moeilijk, dan biedt de RVO een betalingsregeling aan, zodat ondernemers hierdoor niet in de problemen komen.