Einde steunpakket

VirusVanaf 1 oktober zijn de algemene steunmaatregelen vanwege corona beëindigd. Ondernemers moeten daarom in beginsel vanaf 1 oktober hun nieuwe belastingschulden weer gewoon betalen. Omdat dit soms toch moeilijk is, is een nieuwe uitstelregeling in het leven geroepen.

Voorwaarden

Om voor de nieuwe uitstelregeling in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn dat het bedrijf ook vóór oktober al bijzonder uitstel van betaling kreeg in verband met de coronacrisis, de betalingsproblemen hoofdzakelijk veroorzaakt zijn door de coronacrisis en van tijdelijke aard zijn, dat het bedrijf levensvatbaar is en dat u een verklaring meestuurt.

Tip! Het is wel belangrijk dat u op tijd uw aangiften blijft indienen voor uw belastingen.

Verklaring

Is uw al opgebouwde belastingschuld samen met de nieuwe schuld meer dan € 20.000, dan is een derdenverklaring vereist. Is de totale schuld minder, dan mag u volstaan met een eigen verklaring. Uit de verklaring moet blijken dat u aan de voorwaarden van de fiscus voldoet en moet u een omschrijving geven van de aard van de betalingsproblemen.

Let op! U kunt het uitstel van betaling aanvragen tot en met 31 januari 2022. De aanvraag heeft terugwerkende kracht tot 1 oktober 2021. Krijgt u ondertussen aanslagen en/of boetes en wordt aan uw aanvraag voor uitstel tegemoetgekomen, dan hoeft u deze niet te betalen.

Betalen nieuwe belastingschulden

In beginsel moeten ondernemers vanaf 1 oktober hun nieuwe belastingschulden weer gewoon betalen. Lukt dat niet, dan kan misschien een beroep gedaan worden op de mogelijkheid van nieuw uitstel tot 31 januari 2022. Wordt dit uitstel niet gevraagd, of wel gevraagd maar niet gekregen én betaalt een ondernemer zijn nieuwe belastingschulden vanaf 1 oktober 2021 niet? Dan heeft dat in principe geen gevolgen voor de opgebouwde belastingschulden tot 1 oktober 2021. Hiervoor blijft de ruime afbetalingsregeling in 60 maanden vanaf 1 oktober 2022 gelden.

Minnelijk saneringsakkoord

Het kabinet wil voorkomen dat in de kern gezonde bedrijven toch tussen wal en schip raken als zij vanaf 1 oktober 2022, door een uitgestelde belastingschuld, bovenop hun vaste lasten een extra maandelijkse aflossingslast krijgen die zij niet kunnen voldoen. Daarom stelt de Belastingdienst zich in de periode van 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023 soepeler op bij een minnelijk saneringsakkoord. Waar de Belastingdienst normaal gesproken ten minste het dubbele percentage wil ontvangen, neemt zij in deze periode genoegen met hetzelfde uitkeringspercentage als concurrente schuldeisers krijgen. 

Heeft u vragen over de uitstelregeling, neem dan contact met ons op.