Heffing box 3

EuroDe heffing in box 3 is gerelateerd aan de omvang van uw vermogen. Hoe meer vermogen, hoe meer belasting u betaalt. Vanaf volgend jaar betaalt u over uw vermogen vanaf € 1 miljoen zelfs ruim 1,76% belasting. Ook als uw rendement veel lager of negatief is.

Spaar-BV of open fonds voor gemene rekening

Als u uw vermogen onderbrengt in een spaar-BV of een fonds voor gemene rekening, vermijdt u de heffing in box 3. Daarvoor in de plaats moet u belasting betalen over het werkelijke rendement dat u met uw vermogen behaalt in box 3.

Werkelijk rendement belast

Het werkelijke rendement van een spaar-BV of open fonds voor gemene rekening is belast met vennootschapsbelasting. Vanaf volgend jaar is het tarief 15% over de eerste €245.000 rendement en 25% over het meerdere. Deelt u het rendement ná belasting uit, dan betaalt u hierover vanaf volgend jaar 26,9% belasting in box 2.

Voordeel bij sparen

Met name als u spaart, levert dit een fors voordeel op. U betaalt namelijk belasting over het werkelijke rendement, dan vanwege de lage rentevergoeding over spaargeld op dit moment vrijwel nihil is. U bent dus al snel een stuk voordeliger uit dan wanneer uw geld in box 3 belast wordt.

Wat zijn de kosten?

U moet een spaar-BV of open fonds voor gemene rekening wel eerst oprichten. Daarbij moet u bij een bv rekening houden met diverse formele eisen en kosten. Een open fonds voor gemene rekening kent veel minder eisen, kost minder en kan sneller. Zelfs een notaris is niet vereist. Een nadeel is wel dat u met minstens twee personen in dit fonds moet deelnemen. Dat mag in beginsel niet uw partner zijn of minderjarig kind, maar wel iedere willekeurige derde. U moet zich ook aanmelden bij de fiscus.

Tip! Als u nog dit jaar een bv of open fonds voor gemene rekening opricht, vermijdt u de heffing in box 3 in 2021. De peildatum is namelijk altijd op 1 januari.

Heeft u vragen over het onderbrengen van uw vermogen in een bv of open fonds voor gemene rekening, neem dan contact met ons op.