STAP-budget

Ondernemer

STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Het STAP-budget biedt een vergoeding voor scholingskosten. Jaarlijks is een budget van € 218 miljoen beschikbaar. Hiermee kunnen ongeveer 300.000 mensen per jaar scholing volgen.

Let op! Vanaf 1 januari 2022 kunt u in uw aangifte inkomstenbelasting geen scholingskosten meer aftrekken. Het STAP-budget is de vervanging van deze aftrek.

Scholing

De scholing kan bestaan uit een opleiding, training of cursus. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) houdt een scholingsregister bij met alle opleidingen waarvoor u een STAP-budget kunt aanvragen. Staat een scholingsactiviteit (nog) niet in dit scholingsregister, dan is ook geen STAP-budget mogelijk.

Tip! Het scholingsaanbod wordt de komende tijd gefaseerd opgenomen in het scholingsregister. Een scholingsactiviteit die op 1 maart 2022 nog niet in het scholingsregister is opgenomen, kan dat op een later moment dus mogelijk wel zijn.

Aanvraag

Aanvragen van het STAP-budget kan vanaf dinsdag 1 maart 2022 10.00 uur via het STAP portaal bij het UWV. Als het UWV de aanvraag goedkeurt, betaalt het UWV het STAP-budget van maximaal € 1.000 aan de opleider. Kost de scholing meer dan € 1.000, dan moet de aanvrager de meerkosten zelf betalen. 

Let op! Aanvragen van een STAP-budget kan één keer per persoon per jaar.

Als recht bestaat op studiefinanciering of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, kan voor die scholing geen beroep gedaan worden op het STAP-budget.

Terugbetalen

Wordt de scholing niet gestart of niet afgerond, dan moet de aanvrager dit zo snel mogelijk doorgeven aan het UWV. Het UWV kan het STAP-budget dan terugvorderen bij de opleider.

Let op! Geeft de aanvrager niet aan het UWV door dat hij of zij de opleiding niet start of niet kan afronden? En is dit niet starten of afronden te wijten aan de aanvrager? Dan kan hij of zij voor een periode van maximaal twee jaar worden uitgesloten van het aanvragen van STAP-budget.

De opleider stuurt binnen drie maanden na afronding van de scholing een bewijs van deelname aan het UWV ter controle.