Wat valt onder de coronabanen?

Medisch

De subsidie heeft betrekking op banen in de zorg met een ondersteunende functie. Denk hierbij aan gastvrouwen, zorgassistenten, ADL-ondersteuners, welzijnsassistenten en ondersteuners veiligheid.

Fraudesignalen

Opvallend is bijvoorbeeld dat bij sommige subsidieaanvragers minder medewerkers op de loonlijst staan dan waarvoor subsidie is aangevraagd. Ook komt het voor dat tijdelijk verloonde werknemers bij meerdere ondernemingen tegelijkertijd worden verloond.

Opschorting tijdelijk

In een brief aan de Tweede Kamer maakt minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) duidelijk dat het de bedoeling is dat de subsidie slechts tijdelijk wordt opgeschort. Voorlopig kunnen zorgaanbieders daarom geen aanvragen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen voor de periode januari tot en met juni van dit jaar indienen.

Nader onderzoek

De minister gaat de fraude eerst nader onderzoeken. Pas daarna zullen nieuwe aanvragen mogelijk zijn.