Energie-efficiëntie

BloemenVia de subsidieregeling Investeringen in energie glastuinbouw (EHG) krijgt de glastuinbouw subsidie als in nieuwe machines en installaties voor energiebesparing wordt geïnvesteerd. Ondernemers en samenwerkingsverbanden van ondernemers krijgen maximaal 25% van de kosten vergoed die onder de subsidie vallen. Bij elke aanvraag moet de subsidie minimaal € 5.000 zijn.

Subsidie voor nieuwe technieken

Voor een drietal nieuwe technieken is de EHG nu ook beschikbaar. Dit betreft:

  • Vervanging van alle aanwezige SON-T belichting door LED-belichting in bestaande kassen. Of installatie van LED-belichting in nieuwbouwkassen en onbelichte bestaande kassen.
  • Hogedruk vernevelinginstallatie voor kaskoeling.
  • Energiescherm inclusief ophogen kas en verdekken met diffuus glas met tweezijdige AR-coating.

Voorwaarden

Voor de EHG-subsidie gelden aanvullende voorwaarden. Zo moet u bijvoorbeeld zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en moet u vóór uw aanvraag een overeenkomst met een leverancier afsluiten. Deze overeenkomst moet u meesturen met uw aanvraag.

Aanvragen

U kunt de subsidie digitaal aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). Dit doet u vóór 1 december 2021 17.00 uur. U ontvangt binnen acht weken bericht of uw aanvraag is toegewezen.

Omvang subsidie

De omvang van de subsidie is afhankelijk van de soort en omvang van de investering. De subsidie bedraagt maximaal € 500.000 per aanvrager.

Heeft u vragen over de EHG-subsidie, neem dan contact met ons op.