Wat verandert er?

Betalen

Als u eigenrisicodrager bent voor de ZW en overstapt naar de publieke ZW-verzekering bij het UWV, krijgt u nu twee jaar lang een premiekorting. Bij de berekening van uw premie kijkt het UWV naar de sectorpremie en de individuele premie. Omdat de individuele premie niet altijd vast te stellen is, is deze terugkeerpremie minimaal de helft van de sectorpremie ZW. 

Let op! Vanaf 1 januari 2024 wordt de terugkeerpremie minimaal de volledige sectorpremie ZW.

Liever niet de volledige terugkeerpremie?

Wilt u terugkeren naar de publieke ZW-verzekering bij het UWV en de hogere terugkeerpremie liever niet betalen? Dan moet u het eigenrisicodragerschap ZW uiterlijk per 1 juli 2022 beëindigen. Beëindigt u uw eigenrisicodragerschap ZW met ingang van 1 januari 2023 of 1 juli 2023? Dan betaalt u in 2023 vanaf de beëindigingsdatum de lagere terugkeerpremie, en in 2024 de hogere. 

Let op! Een aanvraag voor beëindiging van het eigenrisicodragerschap ZW moet uiterlijk 13 weken voor de beëindigingsdatum bij de Belastingdienst binnen zijn. Geef uw aanvraag vóór 1 april 2022 door aan de Belastingdienst als u het eigenrisicodragerschap ZW per 1 juli 2022 wilt beëindigen.