Wanneer subsidie?

Vinken

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die uw bedrijf maakt voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt. U krijgt de subsidie alleen voor kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden.

Aanvraagrondes

Er zijn vijf aanvraagrondes. De eerste eindigt 31 januari 2022 om 17.00 uur. De opleiding moet zijn gestart in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. Daarbij is het van belang dat u de subsidie aanvraagt binnen een jaar na afloop van de praktijkplaats.

Maximaal € 2.700

U kunt alleen voor de eerste veertig weken vanaf de startdatum in aanmerking komen voor subsidie. De opleiding mag wel langer duren, maar voor die extra weken ontvangt u geen subsidie. Verder kunt u alleen subsidie aanvragen voor de weken waarin daadwerkelijk begeleiding heeft plaatsgevonden. Weken van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie tellen niet mee. 

Let op! Als er bijvoorbeeld twintig weken begeleiding plaatsvindt, krijgt u dus een subsidiebedrag van maximaal 50% van € 2.700.

Voorwaarden

De subsidie kent ook een aantal voorwaarden. Zo moet uw bedrijf onder meer een erkend leerbedrijf zijn en moet de opleiding zijn opgenomen in het Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo).