Tozo-regeling

VlaggenOndernemers die financieel geraakt worden door de coronacrisis, hebben onder voorwaarden recht op  de Tozo-regeling. De Tozo-regeling bestaat uit twee onderdelen: bijstand voor levensonderhoud en bijstand voor bedrijfskapitaal. Dit laatste is een lening. Ondernemers die in Nederland wonen en hier hun bedrijf hebben, hebben op beide recht.

Ondernemers aan de grens?

Om te voorkomen dat in grenssituaties ondernemers tussen de wal en het schip vallen, hebben ondernemers die in Nederland wonen maar in Duitsland hun bedrijf hebben, voortaan ook recht op bijstand voor levensonderhoud. Andersom hebben ondernemers die in Duitsland wonen maar in Nederland hun bedrijf hebben, voortaan recht op bijstand voor bedrijfskapitaal. Beide groepen ondernemers hebben dus geen recht op beide vormen van bijstand volgens de Tozo-regeling.  Uiteraard is ook in deze situaties vereist dat aan de normale voorwaarden voor de Tozo wordt voldaan.

Thuiswerkers

Grensarbeiders in loondienst die thuis werken, kunnen door het thuiswerken te maken krijgen met negatieve fiscale gevolgen. Nederland en Duitsland hebben daarom afgesproken dat deze werknemers de thuiswerkdagen mogen laten belasten in het land waar normaal gesproken wordt gewerkt.

Let op! Deze afspraak geldt van 11 maart t/m 30 april 2020 en wordt daarna met een maand verlengd tot één van beide landen de afspraak opzegt. Met België is nog geen afspraak gemaakt.

Duitse uitkeringen

Nederlanders die in Duitsland werken, kunnen als gevolg van de coronacrisis Duitse socialezekerheidsuitkeringen ontvangen, zoals ‘Kurzarbeitergeld’, ‘Insolvenzgeld’ en ‘Arbeitslosengeld’. Volgens het verdrag met Duitsland kan Nederland bij bedragen tot € 15.000 per jaar hierover belasting heffen. Omdat deze uitkeringen gebaseerd zijn op het netto-inkomen, zou Nederlandse belastingheffing tot inkomensachteruitgang leiden. Daarom worden deze uitkeringen vrijgesteld, voor zover ze in de periode van 11 maart 2020 t/m 31 december 2020 worden ontvangen.

Heeft u vragen over de maatregelen voor ondernemers en werknemers in het grensgebied, neem dan contact met ons op.