Arbeidsrelatie, ja of nee?

BouwAls u iemand inhuurt voor bepaalde werkzaamheden, is soms onduidelijk of er sprake is van een arbeidsrelatie of dienstbetrekking. Dit is echter wel belangrijk, want als hiervan sprake is moet u loonheffing en premies werknemersverzekering inhouden.

VAR en wet DBA

In het verleden werd voor de beoordeling gebruik gemaakt van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Daarna volgde de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) die met behulp van Modelovereenkomsten duidelijk probeert te maken of en wanneer er sprake is van een arbeidsrelatie.

Let op! Opdrachtgever en -nemer kunnen deze Modelovereenkomsten nog steeds gebruiken. Deze staan op de site van de Belastingdienst, maar u kunt ook zelf een Modelovereenkomst opstellen.

Webmodule

De webmodule is hier beschikbaar en bevat een vragenlijst om te achterhalen of de te verrichten werkzaamheden al dan niet in dienstbetrekking worden verricht. De vragenlijst is erg divers. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd hoeveel uur er per week wordt gewerkt, of de werkzaamheden ook door eigen werknemers worden verricht en of er gereedschap beschikbaar wordt gesteld of dat de opdrachtnemer eigen gereedschap gebruikt.

Antwoord niet altijd duidelijk

Na de vragenlijst wordt op basis van de antwoorden vermeld dat de werkzaamheden waarschijnlijk in dienstbetrekking of juist niet in dienstbetrekking worden verricht. Ook kan blijken dat dit op basis van de gegeven antwoorden niet eenduidig is te bepalen.

Beslissing tot gebruik valt later

Als de pilot slaagt, kan het kabinet beslissen de webmodule gericht te gaan gebruiken om te bepalen of werkzaamheden al dan niet in dienstbetrekking worden verricht. Deze beslissing valt naar verwachting later dit jaar.

Heeft u vragen over het al dan niet bestaan van een arbeidsrelatie, neem dan contact met ons op.