Excessief lenen bij de eigen vennootschap

EuroHet kabinet wil met ingang van 2023 het lenen bij de eigen bv aan banden leggen. Daarom is een wetsvoorstel ingediend om leningen van meer dan € 500.000 bij de eigen bv te belasten in box 2. Een hypothecaire lening bij de eigen bv voor een eigen woning telt niet mee voor deze € 500.000 grens en wordt dus niet belast in box 2.

Herziening box 3

Het kabinet wil de behandeling van het wetsvoorstel aanhouden vanwege de herziening van de belasting op vermogen in box 3. Het kabinet heeft al langer het voornemen om het vermogen in box 3 te belasten op basis van het werkelijk behaalde rendement. Staatssecretaris Vijlbrief heeft dit in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Vermogen in box 1

De staatssecretaris noemt in zijn brief ook het vermogen dat in box 1 wordt belast, zoals het vermogen van een eenmanszaak. Het idee is om de verschillende behandeling van vermogens in één discussie te betrekken.

Uitstel ingangsdatum?

Uit de brief valt niet op te maken of dit ook betekent dat de ingangsdatum van het wetsvoorstel wijzigt. De wet zou op 1 januari 2023 moeten ingaan, wat betekent dat excessieve leningen die uiterlijk op 31 december 2023 nog bestaan, belast zullen worden als het wetsvoorstel ongewijzigd wordt aagenomen.

Heeft u vragen over het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap, neem dan contact met ons op.