Dienstbetrekking?

SleutelsBepalend voor het antwoord voor werknemers is of er nog sprake is van een dienstbetrekking. Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid of loopbaanonderbreking is dit nog steeds het geval en geldt gewoon de bijtelling. Ook als de werknemer de auto helemaal niet kan gebruiken, omdat hij bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt. De auto staat immers nog steeds ter beschikking.

Einde dienstverband

Staat de auto ná het dienstverband nog een tijd ter beschikking, dan geldt de bijtelling niet meer. Wel moet de voormalig werknemer dan belasting betalen over het privégebruik. Hiervoor moet u een reële kilometerprijs hanteren. Het privégenot van de auto wordt belast als loon uit vroegere dienstbetrekking.

Wat voor de ondernemer?

Een dga wordt gelijkgesteld met een werknemer, dus het bovenstaande geldt ook voor hem. Voor de ondernemer in de inkomstenbelasting ligt het anders. Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid blijft de bijtelling gewoon van toepassing, maar bij staking van de onderneming niet meer. De auto zal dan verkocht worden of naar privé overgebracht. 

Bijtelling voorkomen?

Soms zal men een bijtelling willen voorkomen. Bijvoorbeeld als een auto langdurig niet gebruikt kan worden en er toch al een auto in het gezin beschikbaar is. In dat geval kan een werknemer de papieren en sleutels bij de baas inleveren, waarna de auto niet meer ‘ter beschikking staat’ en de bijtelling achterwege blijft. Leg een en ander ook schriftelijk vast, zodat u discussie met de fiscus voorkomt.

Let op! Voor een dga gaat dit niet op, omdat hij zelf over de sleutels blijft beschikken. Dit is alleen anders als het een leaseauto betreft en de dga het leasecontract, indien mogelijk, tijdelijk opzegt.

Heeft u vragen over de bijtelling bij het, al dan niet tijdelijk, niet gebruiken van de auto, neem dan contact met ons op.